SERAT ULEM

 

 

Nambung Silaning Akrami:

 

Arjuna Hadi Pamungkas
Putra Bpk. Budi Haryono

 

dhaup kaliyan

 

Nawulan Priharani
Putri Bpk. Abdul Wahab

 

 

 

Brebes, Februari 2013

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

 

Nuwun, kanthi lumunturing sing nugrahaning Gusti Allah SWT, Ingkang Maha Agung saha hanetepi reh dharmaning sutresno, kaparengo kulo ngaturi rawuh panjenengan sekalian mbenjing ing:

 

Dinten: Jemuah
 
Surya Kaping: 24 Februari 2013 M / Syawal 1434 H
 
Mapan ing: Karangsantri RT. 01/02 Brebes

 

 

Akad Nikah:

 

Dinten: Kemis
 
Surya Kaping: 23 Februari 2013 M / Syawal 1434 H
 
Mapan ing: Griya temanten putri Paguyangan

 

 

Saperlu paring donga pangestu wilujeng dhumateng kula sumrambah ing sedayanipun.

 

Wasana awit saking kapareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agengin panuwun.

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

 

Atur taklim kulo,

Arjuna Hadi Pamungkas

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s